EUjob.center | Опровержение

Влизане

  Отказ

Влизайки в сайта ни, Вие се съгласявате с Правила и условия и Декларация за поверителност на www.eujob.center

Опровержение

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Условията и декларацията за поверителност се отнасят за използването на този уебсайт (www.eujob.center). С използването на този уебсайт се счита, че сте прочели и приели общите условия и декларацията за поверителност.

Използване на информация

Eujob.center / Mcon B.V. се стреми винаги да предоставя точна и актуална информация на този уебсайт. Въпреки че тази информация е съставена с възможно най-голяма грижа, Eujob.center / Mcon B.V. не гарантира пълнота, точност или актуалност на информацията. Правната информация на уебсайта е от общ характер и не може да се разглежда като заместител на правни съвети.

От информацията не могат да бъдат извлечени никакви права. Eujob.center / Mcon B.V. не поема никаква отговорност за щети, възникнали в резултат на използването на информацията или на уебсайта, нито за неправилно функциониране на уебсайта.

Връзката между Eujob.center / Mcon BV и потребителя на сайта не може да възникне автоматично въз основа на изпращане и получаване на информация чрез уебсайта или по електронна поща.

Електронна поща

Eujob.center / Mcon B.V. не гарантира, че изпратените до него електронни писма ще бъдат получени или обработени (навреме), тъй като не може да се гарантира навременното получаване на електронни писма. Сигурността на електронния пощенски трафик също не може да бъде напълно гарантирана поради свързаните с това рискове за сигурността. Чрез кореспонденция с Eujob.center / Mcon BV по електронна поща без криптиране или защита с парола, вие приемате този риск.

Хипервръзки

Този уебсайт може да съдържа хипервръзки към уебсайтове на трети страни. Eujob.center / Mcon B.V. няма влияние върху уебсайтове на трети страни и не носи отговорност за наличността или съдържанието им. Затова Eujob.center / Mcon B.V. не поема отговорност за щети, причинени от използването на уебсайтове на трети страни.

Правата на интелектуална собственост

Всички публикации и изрази на Eujob.center / Mcon B.V. са защитени от авторско право и други права на интелектуална собственост. Освен за лична и некомерсиална употреба, нищо от тези публикации и изявления не може да бъде възпроизвеждано, копирано или по друг начин публично оповестено без Eujob.center / Mcon B.V. да е дал предварително писмено разрешение за това.

Свържете се с нас